Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

17. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Zuzany Stolárovej, sudkyne Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach