Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie, resp. predĺženie dočasného pridelenia JUDr. Oľgy Mičietovej, sudkyne Okresného súdu Košice II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach