Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

15. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie sudkyne Lenky Bowker, sudkyne Mestského súdu Košice, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Košiciach