Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Jany Dudíkovej, sudkyne Okresného súdu Košice - okolie, na Krajský súd v Košiciach na základe výsledkov výberového konania