Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

10. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Jany Raganovej, sudkyne Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach