Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Martina Baločka, sudcu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na základe výsledkov výberového konania