Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 18. mája 2022
 • 09:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie 8

Zvukový záznam 139.56 MB

Zápisnica 541.73 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR 1087/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  74/2022
 2. Č. materiálu:
  CR 230/2022, CR 234/2022, CR 238/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  75/2022, 76/2022, 77/2022, 78/2022
 3. Č. materiálu:
  CR 222/2022, CR 223/2022, CR 232/2022, CR 235/2022, CR 280/2022, CR 286/2022,
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  79/2022, 80/2022, 81/2022, 82/2022, 83/2022, 84/2022, 85/2022, 86/2022
 4. Č. materiálu:
  CR 721/2022
  Predkladá:
  predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  87/2022
 5. Č. materiálu:
  CR 227/2022
  Predkladá:
  predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  88/2022
 6. Č. materiálu:
  CR 738/2022
  Predkladá:
  predseda Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  89/2022, 90/2022
 7. Č. materiálu:
  CR 228/2022
  Predkladá:
  predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  91/2022, 92/2022
 8. Č. materiálu:
  CR 225/2022
  Predkladá:
  predsedníčka Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  93/2022
 9. Č. materiálu:
  CR 257/2022, CR 812/2022, CR 997/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  94/2022, 95/2022, 96/2022, 97/2022, 98/2022
 10. Č. materiálu:
  CR 949/2022
  Predkladá:
  JUDr. Gabriela Dubová, PhD.
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  99/2022
 11. Č. materiálu:
  CR 967/2022
  Predkladá:
  vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  101/2022
 12. Č. materiálu:
  CR 1072/2022
  Predkladá:
  vedúci revízneho oddelenia Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  vypustený
  Č. uznesenia:
 13. Č. materiálu:
  CR 1074/2022
  Predkladá:
  ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  100/2022
 14. Č. materiálu:
  CR 917/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  103/2022
 15. Č. materiálu:
  CR 1087/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  104/2022
 16. Č. materiálu:
  CR 291/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  105/2022
 17. Č. materiálu:
  CR 1095/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  106/2022
 18. Č. materiálu:
  CR 246/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  107/2022
 19. Č. materiálu:
  CR 254/2022
  Predkladá:
  predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  102/2022