Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

16. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie JUDr. Mareka Kohúta, sudcu Okresného súdu Poprad na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove