Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

20. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 26. septembra 2014
 • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
 • zasadacia miestnosť č. 477, IV. poschodie

Zápisnica 487.33 kB

Uznesenie k overovateľovi 91.57 kB

Uznesenie k voľbe členov volebnej komisie 92.63 kB

AUDIO 53.8 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  324
 2. Č. materiálu:
  SR 147/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  327
 3. Č. materiálu:
  SR 147/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  328
 4. Č. materiálu:
  SR 147/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  329
 5. Č. materiálu:
  SR 148/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  SR 148/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 7. Č. materiálu:
  SR 148/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 8. Č. materiálu:
  SR 148/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  330
 9. Č. materiálu:
  SR 80/2013
  Predkladá:
  JUDr. Valéria Černegová
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  331
 10. Č. materiálu:
  SR 100/2014
  Predkladá:
  JUDr. Karol Krochta
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  332
 11. Č. materiálu:
  SR 76/2014
  Predkladá:
  JUDr. Mgr. Monika Dubjel
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 12. Č. materiálu:
  SR 158/2014
  Predkladá:
  Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 13. Č. materiálu:
  SR 158/2014
  Predkladá:
  Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 14. Č. materiálu:
  SR 159/2014
  Predkladá:
  Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 15. Č. materiálu:
  SR 171/2014
  Predkladá:
  Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 16. Č. materiálu:
  SR 162/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  333
 17. Č. materiálu:
  SR 162/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  334
 18. Č. materiálu:
  SR 164/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Prerušené rokovanie
  Č. uznesenia:
 19. Č. materiálu:
  SR 165/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 20. Č. materiálu:
  SR 156/2014
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerušené rokovanie
  Č. uznesenia:
 21. Č. materiálu:
  KSR 106/2014
  Predkladá:
  Európska sieť súdnych rád
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  335
 22. Č. materiálu:
  SR 68/2014
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 23. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  336
 24. Č. materiálu:
  SR 176/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  326
 25. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  337
 26. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  338

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SSR 38/2014
  Predkladá:
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SSR 39/2014
  Predkladá:
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SR 177/2014
  Predkladá:
  JUDr. Katarína Javorčíková,
  JUDr. Anton Jaček
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: