Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

13. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie JUDr. Marianny Hirkovej, sudkyne Okresného súdu Humenné, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove