Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

13. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie Mgr. Iva Maruščáka, sudcu Okresného súdu Svidník na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove