Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na preloženie JUDr. Lucie Bašistovej, sudkyne Okresného súdu Kežmarok, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Prešove na základe výsledkov výberového konania