Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

9. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na preloženie sudkýň na základe výsledkov výberového konania

  • Materiál č.: SR 632/2021 18. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  • Výsledok: zrušený JUDr. Bašistová