Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

17. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na schválenie harmonogramu vnútorných revízií Revízneho oddelenia Krajského súdu v Prešove na obdobie rokov 2023-2027