Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

9. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 19. septembra 2023
 • 09:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zvukový záznam 312.45 MB

Zápisnica 3.9 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR-1413/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  316/2023, 317/2023, 318/2023, 319/2023
 2. Č. materiálu:
  CR-1123/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  320/2023, 321/2023, 322/2023, 336/2023, 337/2023, 354/2023
 3. Č. materiálu:
  CR-1336/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  323/2023, 324/2023, 325/2023
 4. Č. materiálu:
  CR-581/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  326/2023, 327/2023, 328/2023, 329/2023, 330/2023
 5. Č. materiálu:
  CR-214/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  331/2023
 6. Č. materiálu:
  CR-709/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  332/2023
 7. Č. materiálu:
  CR-1175/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odložený
  Č. uznesenia:
  333/2023
 8. Č. materiálu:
  CR-1334/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odložený
  Č. uznesenia:
  334/2023
 9. Č. materiálu:
  CR-1268/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  335/2023
 10. Č. materiálu:
  CR-1369/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  338/2023
 11. Č. materiálu:
  CR-1416/2023
  Predkladá:
  Peter Šamko, Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren - člen a členky Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  339/2023
 12. Č. materiálu:
  CR-1152/2023, CR-1177/2023, CR-1159/2023, CR-1171/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  340/2023, 341/2023, 342/2023, 343/2023
 13. Č. materiálu:
  CR-1045/2023, CR-1441/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  písm. a) schválený, písm. b) schválený, písm. c) neschválený, písm. c) schválený
  Č. uznesenia:
  344/2023, 345/2023, 346/2023, 347/2023, 348/2023, 349/2023, 350/2023, 351/2023, 352/2023, 353/2023
 14. Č. materiálu:
  CR-1417/2023
  Predkladá:
  Dana Jelinková Dudzíková, Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren, Peter Šamko - členky a člen Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odložený
  Č. uznesenia:
  355/2023
 15. Č. materiálu:
  CR-1425/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  356/2023
 16. Č. materiálu:
  CR-1384/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  357/2023
 17. Č. materiálu:
  CR-1402/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  358/2023, 359/2023
 18. Č. materiálu:
  CR-1023/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  360/2023
 19. Č. materiálu:
  CR-1226/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  361/2023
 20. Č. materiálu:
  CR-752/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odložený
  Č. uznesenia:
  362/2023
 21. Č. materiálu:
  CR-1129/2023
  Predkladá:
  Katarína Javorčíková, Ľudovít Bradáč - členka a člen Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák - predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odložený
  Č. uznesenia:
  362/2023
 22. Č. materiálu:
  CR-1455/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odložený
  Č. uznesenia:
  362/2023
 23. Č. materiálu:
  CR-1438/2023
  Predkladá:
  Dana Jelinková Dudzíková, Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren, Peter Šamko - členky a člen Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odložený
  Č. uznesenia:
  362/2023