Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Trenčíne na dočasné pridelenie Juraja Valáška, sudcu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne