Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 28. apríla 2022
 • 09:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zvukový záznam 86.94 MB

Zápisnica 748.1 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR 1037/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  46/2022
 2. Č. materiálu:
  CR 234/2022, CR 229/2022, CR 235/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  51/2022, 52/2022, 53/2022, 54/2022
 3. Č. materiálu:
  CR 289/2022, CR 286/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  55/2022, 56/2022
 4. Č. materiálu:
  CR 230/2022
  Predkladá:
  predsedníčka Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  57/2022
 5. Č. materiálu:
  CR 257/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  58/2022
 6. Č. materiálu:
  CR 248/2022
  Predkladá:
  JUDr. Stanislava Nosková
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  59/2022
 7. Č. materiálu:
  CR 1014/2022
  Predkladá:
  ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  60/2022
 8. Č. materiálu:
  CR 902/2022
  Predkladá:
  Revízne oddelenie Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  61/2022
 9. Č. materiálu:
  CR 967/2022
  Predkladá:
  Revízne oddelenie Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  vypustený
  Č. uznesenia:
 10. Č. materiálu:
  CR 283/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  67/2022
 11. Č. materiálu:
  CR 284/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  68/2022
 12. Č. materiálu:
  CR 979/2022, CR 980/2022, CR 840/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  69/2022
 13. Č. materiálu:
  CR 1037/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  70/2022
 14. Č. materiálu:
  CR 283/2022
  Predkladá:
  členka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  62/2022, 63/2022, 64/2022, 65/2022, 66/2022
 15. Č. materiálu:
  CR 1065/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  71/2022
 16. Č. materiálu:
  CR 1071/2022
  Predkladá:
  predseda súdnej rady
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  47/2022, 48/2022, 49/2022, 50/2022
 17. Č. materiálu:
  CR 1069/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  72/2022
 18. Č. materiálu:
  CR 1074/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  73/2022