Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Trenčíne na preloženie JUDr. Patrika Príbelského, PhD., sudcu Okresného súdu Trnava na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne