Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Trenčíne na preloženie Mgr. Martiny Trnavskej, sudkyne Okresného súdu Trenčín na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne