Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na dočasné pridelenie JUDr. Zuzany Krivdovej, sudkyne Okresného súdu Námestovo, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline