Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

16. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na dočasné pridelenie Miriam Štillovej, sudkyne Okresného súdu Martin, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Žiline