Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na dočasné pridelenie, resp. predĺženie dočasného pridelenia JUDr. Eriky Bebčákovej, sudkyne Okresného súdu Žilina, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline