Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na dočasné pridelenie Štefana Tomáša, sudcu Okresného súdu Žilina, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline