Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na preloženie JUDr. Eriky Bebčákovej, sudkyne Okresného súdu Žilina, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Žiline na základe výsledkov výberového konania