Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

11. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na preloženie JUDr. Martiny Mochnáčovej, sudkyne Okresného súdu Liptovský Mikuláš, na Krajský súd v Žiline