Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

16. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 14. októbra 2021
 • 09:00 hod.
 • prostredníctvom dištančnej formy

Zvukový záznam 242.1 MB

Zápisnica 582.86 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 291/2021, SR 12/2021, SR 8/2021, SR 13/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  SR 291/2021, SR 291/2021, SR 12/2021, SR 12/2021, SR 8/2021, SR 13/2021
 3. Č. materiálu:
  SR 219/2021, SR 52/2021, SR 66/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  SR 219/2021, 52/2021, 66/2021
 4. Č. materiálu:
  SR 513/2021, SR 634/2021
  Predkladá:
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  SR 634/2021, SR 513/2021
 5. Č. materiálu:
  SR 612/2021, SR 645/2021
  Predkladá:
  predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  SR 612/2021, SR 645/2021
 6. Č. materiálu:
  SR 610/2021
  Predkladá:
  predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  SR 610/2021
 7. Č. materiálu:
  SR 609/2021
  Predkladá:
  predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  SR 609/2021, SR 609/2021
 8. Č. materiálu:
  SR 516/2021
  Predkladá:
  predseda Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  SR 516/2021
 9. Č. materiálu:
  SR 483/2021
  Predkladá:
  predsedníčka Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Zrušené - a) JUDr. Jana Dudíková, b) Denisa Novotná Mlinárcsiková, e) JUDr. Oľga Mičietová
  Č. uznesenia:
  SR 483/2021, SR 483/2021
 10. Č. materiálu:
  SR 718/2021
  Predkladá:
  predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  neprideľuje
  Č. uznesenia:
  SR 718/2021
 11. Č. materiálu:
  SR 641/2021
  Predkladá:
  predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  SR 641/2021
 12. Č. materiálu:
  SR 689/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  zrušený
  Č. uznesenia:
 13. Č. materiálu:
  SR 694/2021
  Predkladá:
  člen súdnej rady
  Materiál:
  neschválené
  Č. uznesenia:
 14. Č. materiálu:
  SR 784/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  SR 784/2021
 15. Č. materiálu:
  SR 789/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  SR 789/2021
 16. Č. materiálu:
  SR 710/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  SR 710/2021
 17. Č. materiálu:
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  zrušený
  Č. uznesenia:
 18. Č. materiálu:
  SR 791/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  SR 791/2021