Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na preloženie JUDr. Vladimíra Topoľančíka, sudcu Okresného súdu Ružomberok, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline na základe výsledkov výberového konania