Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 16. feruára 2022
 • 09:00 hod.
 • prostredníctvom dištančnej formy

Zvukový záznam 117.46 MB

Zápisnica 585.98 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR 1033/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  18/2022
 2. Č. materiálu:
  CR 289/2022, CR 232/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  19/2022
 3. Č. materiálu:
  CR 286/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  27/2022
 4. Č. materiálu:
  CR 231/2022
  Predkladá:
  predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  20/2022
 5. Č. materiálu:
  CR 236/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  21/2022, 22/2022, 23/2022, 24/2022
 6. Č. materiálu:
  CR 288/2022
  Predkladá:
  ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  25/2022
 7. Č. materiálu:
  CR 379/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválené
  Č. uznesenia:
  26/2022
 8. Č. materiálu:
  CR 732/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  neschválený
  Č. uznesenia:
 9. Č. materiálu:
  CR 768/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  28/2022