Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

10. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na preloženie sudkýň na základe výsledkov výberového konania