Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

11. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na schválenie harmonogramu revízií Revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline na obdobie rokov 2023-2027