Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 19. júla 2023
 • 09:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zvukový záznam 59.23 MB

Zápisnica 1.06 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR-1297/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  297/2023
 2. Č. materiálu:
  CR-85/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  298/2023, 299/2023
 3. Č. materiálu:
  CR-1303/2023
  Predkladá:
  predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  300/2023
 4. Č. materiálu:
  CR-1304/2023
  Predkladá:
  predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  301/2023
 5. Č. materiálu:
  CR-1306/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  302/2023
 6. Č. materiálu:
  CR-1151/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  303/2023
 7. Č. materiálu:
  CR-1279/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 8. Č. materiálu:
  Cr-1278/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 9. Č. materiálu:
  CR-1264/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  neschválený
  Č. uznesenia:
 10. Č. materiálu:
  CR-1269/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  304/2023, 305/2023
 11. Č. materiálu:
  CR-1309/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  306/2023
 12. Č. materiálu:
  CR-1325/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  307/2023