Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

12. Návrh predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie o stáži JUDr. Anny Ilčinovej, sudkyne Krajského súdu v Prešove na Ústavnom súde Slovenskej republiky

  • Materiál č.: SR 240/2015 37. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený