Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

37. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 17. decembra 2015
 • s pokračovaním 18. decembra 2015 o 09:30 hod
 • v hoteli Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice

Zápisnica 424.02 kB

Uznesenie č. 587 k volebnej komisii 94.39 kB

AUDIO 84.13 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  586, 590
 2. Č. materiálu:
  SSR 98/2015
  Predkladá:
  JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  588
 3. Č. materiálu:
  SR 219/2013
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  589, 594
 4. Č. materiálu:
  SR 241/2015
  Predkladá:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  591
 5. Č. materiálu:
  SR 243/2015
  Predkladá:
  Vedúci revízneho oddelenia Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  592
 6. Č. materiálu:
  SR 246/2015
  Predkladá:
  Vedúci revízneho odelenia Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  593
 7. Č. materiálu:
  SR 247/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  601
 8. Č. materiálu:
  SR 248/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  602
 9. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  595
 10. Č. materiálu:
  SR 253/2015
  Predkladá:
  Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  596
 11. Č. materiálu:
  SR 252/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  597
 12. Č. materiálu:
  SR 240/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  598
 13. Č. materiálu:
  SR 233/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  599
 14. Č. materiálu:
  SR 242/2015
  Predkladá:
  Prof. JUDr. Ján Klučka CSc.,
  JUDr. Ján Havlát
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 15. Č. materiálu:
  SR 258/2015
  Predkladá:
  JUDr. Jana Zuzan
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  600
 16. Č. materiálu:
  SR 41/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  603

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 251/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Okresného súdu Bratislava I
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SSR 83/2015
  Predkladá:
  Ing. Igor Maroš
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: