Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

12. Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na dočasné pridelenie JUDr. Bc. Viktora Marka, PhD., sudcu Okresného súdu Zvolen, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici