Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

17. Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na dočasné pridelenie JUDr. Jany Krnáčovej, sudkyne Okresného súdu Zvolen na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici