Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

45. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 24. októbra 2016
 • 10:30 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zápisnica 460.32 kB

Uznesenie č. 747 k volebnej komisii 93.74 kB

Uznesenie č. 758 k účasti sudcov pri návrhoch na dočasné pridelenie na zasadnutí súdnej rady 91.74 kB

Zvukový záznam 76.1 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  746
 2. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  748
 3. Č. materiálu:
  SR 186/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  752
 4. Č. materiálu:
  SR 186/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  753
 5. Č. materiálu:
  SR 186/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  754
 6. Č. materiálu:
  SR 211/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  761
 7. Č. materiálu:
  SR 181/2016
  Predkladá:
  Mgr. Daniel Koneracký
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  756
 8. Č. materiálu:
  SR 188/2016
  Predkladá:
  JUDr. Ľubov Vargová
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  757
 9. Č. materiálu:
  SR 210/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  759
 10. Č. materiálu:
  SR 210/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Neschválený
  Č. uznesenia:
  760
 11. Č. materiálu:
  SR 205/2016
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  749, 751,
 12. Č. materiálu:
  SR 206/2016
  Predkladá:
  Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  750, 751,
 13. Č. materiálu:
  SR 192/2016
  Predkladá:
  Kolégiá predsedov sudcovských rád
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  763, 764
 14. Č. materiálu:
  SR 197/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 15. Č. materiálu:
  SR 212/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  755
 16. Č. materiálu:
  SR 213/2016
  Predkladá:
  predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  762

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  KSR 80/2016
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: