Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

11. Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na dočasné pridelenie JUDr. Kataríny Kochan Morovej, sudkyne Okresného súdu Banská Bystrica, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici