Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

10. Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na dočasné pridelenie JUDr. Vladimíra Šalamúna, sudcu Okresného súdu Žiar nad Hronom, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici