Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na dočasné pridelenie Petra Hunáka, sudcu Okresného súdu Brezno, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici