Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na dočasné pridelenie, resp. predĺženie dočasného pridelenia JUDr. Bc. Viktora Marka, PhD., sudcu Okresného súdu Zvolen, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici