Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na dočasné pridelenie Stanislavy Salajovej, sudkyne Okresného súdu Banská Bystrica, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Banskej Bystrici