Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

25. Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na dočasné pridelenie sudkyne Zuzany Konárikovej, sudkyne Okresného súdu Zvolen, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Banskej Bystrici