Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na o preloženie JUDr. Ing. Miroslava Manďáka, sudcu Krajského súdu v Trenčíne, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici bez výberového konania