Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

14. Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie JUDr. Andreja Matušovica, sudcu Okresného súdu Žiar nad Hronom, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici na základe výsledkov výberového konania