Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

6. Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie JUDr. Jany Haluškovej, sudkyne Okresného súdu Liptovský Mikuláš na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici