Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie sudcov na súd vyššieho stupňa na základe výsledkov výberového konania