Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

19. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Jána Evina, sudcu Okresného súdu Bratislava IV, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave