Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Nadeždy Wallnerovej, sudkyne Okresného súdu Malacky na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave