Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

1. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 28. januára 2019
 • 11:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zvukový záznam 102.69 MB

Uznesenie č. 1/2019 k volebnej komisii 59.97 kB

Uznesenie č. 2/2019 - k mandátovej komisii 59.32 kB

Zápisnica 663.87 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  3/2019, 4/2019, 5/2019
 2. Č. materiálu:
  SR 288/2018
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  16/2019
 3. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  6/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 13/2019, 14/2019, 15/2019
 4. Č. materiálu:
  SR 85/2019
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  17/2019
 5. Č. materiálu:
  SR 185/2018
  Predkladá:
  JUDr. Iveta Jenčová
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  18/2019
 6. Č. materiálu:
  SR 90/2019
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  19/2019
 7. Č. materiálu:
  SR 91/2019
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  20/2019
 8. Č. materiálu:
  SR 304/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  21/2019
 9. Č. materiálu:
  SR 334/2018
  Predkladá:
  Riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  22/2019, 23/2019, 24/2019
 10. Č. materiálu:
  SR 87/2019
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  25/2019
 11. Č. materiálu:
  SR 86/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  26/2019, 27/2019
 12. Č. materiálu:
  KSR 3/2019
  Predkladá:
  Európska sieť súdnych rád
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  28/2019
 13. Č. materiálu:
  SR 101/2019
  Predkladá:
  Ústavný súd Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  29/2019

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 89/2019
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  KSR 90/2019
  Predkladá:
  Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  KSR 3/2019
  Predkladá:
  Európska sieť súdnych rád
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: