Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

16. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Romana Majerského, sudcu Okresného súdu Pezinok na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave